Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων ΕΚΑΒ τομέα Καρδίτσας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργείο επισκευής και συντήρησης των ασθενοφόρων οχημάτων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Καρδίτσας.
Αριθμός Εντολής 7/08-02-2023
ΑΔΑ ΨΕΣ2ΟΡ1Π-ΦΣΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2023 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear