Σύναψη Σύμβασης με Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σύναψη Σύμβασης με Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σύναψη Σύμβασης με Εξωτερικό Συνεργείο Επισκευής Ασθενοφόρων Οχημάτων του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης για 12 μήνες 27.419,35 € + ΦΠΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 2107/2017
ΑΔΑ ΩΣΒΣΟΡ1Π-Ψ48
ΑΔΑΜ 20PROC006496276
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear