ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 22/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 22/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 22/2017
ΑΔΑ 641ΥΟΡ1Π-Θ69
ΑΔΑΜ 17PROC001737402
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear