ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 7/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 7/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 7/2017)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α.Δ. 7/2017
ΑΔΑ ΨΤΖΒΟΡ1Π-Η9Ζ
ΑΔΑΜ 17PROC006253277
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear