ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ FIAT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 6/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ FIAT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 6/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ FIAT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 6/2017)
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6/2017/2017
ΑΔΑ ΩΟΙΑΟΡ1Π-Ο5Α
ΑΔΑΜ 17PROC006251916
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear