ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 12/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 12/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 12/2017/2017
ΑΔΑ 7Κ3ΠΟΡ1Π-040
ΑΔΑΜ 17PROC001686635
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear