ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 4/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 4/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 4/2017)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α.Δ. 4/2017/2017
ΑΔΑ 67ΟΦΟΡ1Π-ΣΩ5
ΑΔΑΜ 17PROC006216851
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear