ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 5/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 5/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 5/2017)
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΑΚ. 5/2017/2017
ΑΔΑ Ω20ΘΟΡ1Π-ΓΣ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear