ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 23/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 23/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ κ΄ διερχόμενων του ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 23/2017/2017
ΑΔΑ ΩΦΣΕΟΡ1Π-Φ9Ξ
ΑΔΑΜ 17PROC001956373
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear