ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός Εντολής 624/13-11-2017
ΑΔΑ Ω9Θ4ΟΡ1Π-Ξ22
ΑΔΑΜ 17PROC002324909
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear