ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 623/13-11-2017
ΑΔΑ 6ΝΝΤΟΡ1Π-ΓΟΞ
ΑΔΑΜ 17PROC002324782
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear