ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 50/26-07-2023
ΑΔΑ 6ΖΔΗΟΡ1Π-ΕΝΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-08-2023 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear