Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος, τεμάχια 500, πιθανή δαπάνη 620,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3169/2017
ΑΔΑ ΩΗΓΓΟΡ1Π-ΘΤ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear