Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος 500 τεμαχίων
ετοιμοπαράδοτα.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 300,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 70/23-06-2021
ΑΔΑ ΨΙΤΙΟΡ1Π-3Β6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear