Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Στιγμιαίος Ξηρός Πάγος, τεμάχια 1.000, πιθανή δαπάνη 868,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 3706/2018
ΑΔΑ Ψ35ΨΟΡ1Π-Φ3Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear