Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θερμοκοιτίδας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια θερμοκοιτίδας

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Θερμοκοιτίδα διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα και monitor παρακολούθησης 1 τεμ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-11-2016
Αριθμός Διακήρυξης 65/2016
ΑΔΑ ΩΞ8ΘΟΡ1Π-09Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2016 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear