Σύναψη Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας, τομέας Βόλου, τομέας Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σύναψη Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας Κτιρίων ΕΚΑΒ Λάρισας, τομέας Βόλου, τομέας Τρικάλων

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης Δεν έχουν εγκριθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΣΥΝΑΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017
ΑΔΑ 6ΠΩ3ΟΡ1Π-2ΛΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2017 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear