ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΣΕΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΕΦΑΛΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 578/2023
ΑΔΑ 6ΘΘΩΟΡ1Π-ΟΧΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear