Σεντόνια Βαμβακερά – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σεντόνια Βαμβακερά

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σεντόνια Βαμβακερά (300) τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 2.100,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 144/09-10-2019
ΑΔΑ 609ΠΟΡ1Π-Λ3Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear