Σαρωτής Εγγράφων (Scanner) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σαρωτής Εγγράφων (Scanner)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σαρωτής Εγγράφων (Scanner) τεμάχια 2
Πιθανή Δαπάνη με φπα 24% 1.230,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3936/2017
ΑΔΑ ΩΥΤΙΟΡ1Π-7Ν2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear