Σάκοι Μεταφοράς Πτωμάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Σάκοι Μεταφοράς Πτωμάτων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Σάκοι Μεταφοράς Πτωμάτων 40 Τεμάχια
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 560,00€ +ΦΠΑ

Αριθμός Εντολής 151/11-10-2019
ΑΔΑ 6Δ6ΥΟΡ1Π-6ΑΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear