ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν30/10-07-2020
ΑΔΑ ΨΕ4ΙΟΡ1Π-Γ8Λ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear