Επαναδημοσίευση – Σακχαρόμετρο Συνοδευόμενο απο 100 Ταινίες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επαναδημοσίευση – Σακχαρόμετρο Συνοδευόμενο απο 100 Ταινίες

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σακχαρόμετρο Συνοδευόμεο απο 100 Ταινίες: Τεμάχια 30, Πιθανή Δαπάνη 2.250,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 2222/2017
ΑΔΑ Ω7ΘΦΟΡ1Π-0ΝΩ
ΑΔΑΜ 17REQ005832930
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2017 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear