ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΕ DUBLEXER RFS 150W ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΕ DUBLEXER RFS 150W ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΕ DUBLEXER RFS 150W ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W
Αριθμός Εντολής Γ24/25-07-2019
ΑΔΑ Ψ7Ο2ΟΡ1Π-ΛΜΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear