ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΕ DUBLEXER RFS 150W ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΕ DUBLEXER RFS 150W ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΕ DUBLEXER RFS 150W ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ MOTOROLA MTR 2000 100W
Αριθμός Εντολής Τ29/14-05-2021
ΑΔΑ ΨΚΙΑΟΡ1Π-0ΣΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear