ΡΙΝΟΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -ΓΑΖΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΡΙΝΟΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -ΓΑΖΕΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΡΙΝΟΦΑΡΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ -ΓΑΖΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 6060/2018
ΑΔΑ 6ΙΑ6ΟΡ1Π-ΥΡΓ
ΑΔΑΜ 18PROC003112727
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear