ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) (2.000 TEMAXIA) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) (2.000 TEMAXIA)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ)
Αριθμός Εντολής Ν26/13-05-2021
ΑΔΑ Ψ1Ψ4ΟΡ1Π-2ΦΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear