Ρινικοί Καθετήρες Ο2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ρινικοί Καθετήρες Ο2

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 02 4.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.120,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 13/12-03-2021
ΑΔΑ 9ΒΓΖΟΡ1Π-ΞΥ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear