ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΡΕΛΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 12V 40A 5 ΕΠΑΦΩΝ 20τεμ.
Αριθμός Εντολής 80/22-03-2018
ΑΔΑ Ψ42ΡΟΡ1Π-Φ6Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear