Ρεκτιφιέ Μηχανής ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 9949 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ρεκτιφιέ Μηχανής ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Λάρισας ΚΗΙ 9949

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
Προϋπολογισθέν ποσό με ΦΠΑ 24% 1.567,00€
Αριθμός Εντολής 199/20-09-2018
ΑΔΑ 6Γ9ΩΟΡ1Π-8Ο4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear