Ρεκτιφιέ Ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ρεκτιφιέ Ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ρεκτιφιέ Ασθενοφόρου τομέα Τρικάλων
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Ανταλλακτικά για Ρεκτιφιέ 1.185,08 € χωρίς ΦΠΑ
Εργασίες Ρεκτιφιέ 750,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%

Αριθμός Εντολής 137/13-10-2020
ΑΔΑ Ψ2ΧΠΟΡ1Π-ΝΛΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear