ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΟΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2604/13-09-2018
ΑΔΑ Ω1ΖΨΟΡ1Π-2ΒΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003690911
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear