Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 3kg με βάση για τα ασθ/ρα Peugeot Boxer – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 3kg με βάση για τα ασθ/ρα Peugeot Boxer

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Τεμάχια 3kg με βάση για τα ασθ/ρα Peugeot Boxer
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 800,00 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 12/03-03-2020
ΑΔΑ ΩΛΤΚΟΡ1Π-ΓΗΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear