ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ NEC ΙP1WW-12 TEL WHITE – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ NEC ΙP1WW-12 TEL WHITE

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ NEC ΙP1WW-12 TEL WHITE
Αριθμός Εντολής 21/24-01-2019
ΑΔΑ ΩΒ14ΟΡ1Π-Ψ9Κ
ΑΔΑΜ 19PROC005374462
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear