ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ,ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ,A/C – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ,ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ,A/C

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ,ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ,A/C
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7143/2011
ΑΔΑ ΨΛ1ΒΟΡ1Π-117
ΑΔΑΜ 17PROC001568170
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear