Προστατευτική φόρμα ολόσωμη τύπου TYVEK – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προστατευτική φόρμα ολόσωμη τύπου TYVEK

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ 400 X-Large
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ 600 3 X-Large

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 9.000,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 21/12-03-2021
ΑΔΑ ΩΧ8ΝΟΡ1Π-6ΡΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear