Προστατευτική Φόρμα Ολόσωμη Τύπου TYVEK – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προστατευτική Φόρμα Ολόσωμη Τύπου TYVEK

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ X-LARGE 70 τεμάχια
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK ΟΛΟΣΩΜΗ 3 -X LARGE 130 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.800,00€ + 24% ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 39/30-03-2021
ΑΔΑ ΨΥΛΑΟΡ1Π-9ΨΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear