ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ (STORS), ΠΛΑΤΟΥΣ 16mm

Διαστάσεις:
1,30m X 1,70m = 2,27 m2
1,60m X 1,75m = 2,80 m2
1,70m X 1,75m = 2,97 m2
1,50mX 1,75m = 2,60 m2
ΣΥΝΟΛΟ ≈ 11 m2
Αριθμός Εντολής 122/07-10-2019
ΑΔΑ 9Β7ΜΟΡ1Π-ΤΣΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear