ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΗΧΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΗΧΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΗΧΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ38/21-03-2022
ΑΔΑ 6ΤΟ8ΟΡ1Π-ΨΕΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear