ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ FLAEM NUOVA ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ FIAT (A T 27P02, 12 V,2,5 A 30 W) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ FLAEM NUOVA ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ FIAT (A T 27P02, 12 V,2,5 A 30 W)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ FLAEM NUOVA ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ FIAT (A T 27P02, 12 V,2,5 A 30 W)
Αριθμός Εντολής Ν20/15-04-2021
ΑΔΑ 6ΨΨΧΟΡ1Π-3ΨΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear