ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Β 4Χ4 DIESEL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Β 4Χ4 DIESEL

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Β 4X4 DIESEL, ΤΕΜ.2
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6891/2021
ΑΔΑ 62ΥΑΟΡ1Π-0ΛΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2021 - Ωρα 17:00
Αρχείο PDF pdf
Bear