ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΠΟΡΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΙΝΟΧ, ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΣΩΜΑ 3τεμ.
2) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 1τεμ.
3) ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3τεμ.
Αριθμός Εντολής 44/02-05-2023
ΑΔΑ 6ΑΒΡΟΡ1Π-0Ε1
ΑΔΑΜ 23PROC012651946
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear