ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ.

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΑΣΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) ΤΟΥ Ν. 2716/1999.
Αριθμός Εντολής 19/08-03-2023
ΑΔΑ ΡΩΥΗΟΡ1Π-0ΓΡ
ΑΔΑΜ 23PROC012337491
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2023 - Ωρα 12:30ΜΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear