ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ5277 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ COVID-19 ΦΕΚ(64/τ.Α’/14-03-2020) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ5277 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ COVID-19 ΦΕΚ(64/τ.Α’/14-03-2020)

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΒΑΛΒΙΔΑ COMMON RAIL
2. ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ RAIL
3. ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ
4. ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ COMMON RAIL & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΑΣΜΑΝ
Αριθμός Εντολής 77-78 /25-06-2020
ΑΔΑ ΑΔΑ ΩΥΜΜΟΡ1Π-4ΕΓ ΚΑΙ ΑΔΑ 6ΥΑΞΟΡ1Π-ΕΩ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear