ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 13Λ/25-06-2021
ΑΔΑ ΩΓΔ7ΟΡ1Π-ΨΨΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear