ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ 80/07-09-2022/07-09-2022
ΑΔΑ ΩΔΜΧΟΡ1Π-Σ6Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2022 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear