ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL), ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 150 ΤΜΧ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 72/28-04-2020
ΑΔΑ 92Ο4ΟΡ1Π-ΒΩ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear