ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΡΜΩΝ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ UNIRACK (ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΡΑΦΙΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΡΜΩΝ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ UNIRACK (ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΡΑΦΙΑ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΡΜΩΝ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ UNIRACK (ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΡΑΦΙΑ) ΩΣ ΕΞΗΣ :
1. Πλαίσια (γαλβανιζέ) 2,50mX0,50m, 9 ΤΜΧ.
2. Οριζόντιες (γαλβανιζέ) τραβέρσες 1,20m μήκος, 50 ΤΜΧ.
3. Οριζόντιες (γαλβανιζέ) τραβέρσες 0,90m μήκος, 20 ΤΜΧ.
4. Επιστρώσεις (γαλβανιζέ) 0,50mX0,30m, 130 ΤΜΧ.
5. Ασφάλειες, 70 ΤΜΧ.
6. Πέλματα Κορμών (PVC), 18 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 95/19-05-2020
ΑΔΑ ΩΝΓ2ΟΡ1Π-Ω8Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear