ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 146/06-12-2021
ΑΔΑ ΨΖΜΕΟΡ1Π-3ΥΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear