ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ, 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ - ΤΜΧ 50. Δείγμα αριστερής και δεξιάς σελίδας με αρίθμηση πάντα στην δεξιά σελίδα Π=25 Υ=35, 100 Φύλλων με χοντρό εξώφυλλο, αριθμημένο (Δείγμα βιβλίου στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών).
Αριθμός Εντολής 106/24-06-2020
ΑΔΑ ΩΨ0ΚΟΡ1Π-ΧΞΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear